Porota

Porota 2020

Michaela Strachanová – porotce IFMS
Jana Hebelková – porotce nepostupových soutěží
Mgr. Veronika Pecoldová – porotce nepostupových soutěží
Ing. Eva Dudová – porotce IFMS
Kamila Charvátová – porotce IFMS