Historie

Skupina mažoretek MiKaDo Karviná, z.s. byla založena v květnu 2016. Zakladatelkami jsou bývalé členky přední mažoretkové skupiny. Trenérky mají na svém kontě mnoho úspěchů jako aktivní mažoretky i jako trenérky.

V prvním roce fungování mažoretek MiKaDo Karviná děvčata získala celkem 100 medailových umístění, z toho: 29 zlatých, 38 stříbrných a 33 bronzových umístění. Na MČR 2017 v mažoretkovém sportu si mažoretky MiKaDo vybojovaly 2x titul I. VICEMISTRYNĚ ČR a 3x titul II. VICEMISTRYNĚ ČR! Dále se děvčata zúčastnila Mistrovství světa 2017, kde soutěžila s osmi choreografiemi. Zde jsme získaly titul MISTRYNĚ SVĚTA, I. VICEMISTRYNĚ SVĚTA a 4x titul II. VICEMISTRYNĚ SVĚTA!

Druhá sezóna byla skoro dvakrát úspěšnější než ta první. Mažoretky MiKaDo Karviná si přivezly celkově z postupových i nepostupových soutěží neuvěřitelných 191 medailových ocenění. Z toho získaly 65 zlatých, 74 stříbrných a 52 bronzových medailí. Z Mistrovství České republiky si děvčata v roce 2018 dovezla celkem devět titulů: 7x I. VICEMISTRYNĚ ČR a 2x II.VICEMISTRYNĚ ČR. Na srpnovém Mistrovství světa podaly mažoretky nádherné sportovní výkony a odvezly si TROJNÁSOBNÝ TITUL MISTRYNĚ SVĚTA, 2x titul I. VICEMISTRYNĚ SVĚTA  a 2x titul II. VICEMISTRYNĚ SVĚTA!